Tienerkamp2019

“Jy gaan geleentheid kry om heerlik saam met ander SA tieners te kuier, bande te smee, te groei in jou geloof, vrae te vra, en …. 'n hindernisbaan aan te durf.
Daar is ook “high ropes”, ‘n warm binnenshuise swembad en ons gaan saamkuier rondom ‘n kampvuur.

Hier is meer besonderhede:

Adres: CARROTY WOOD, Higham Lane, Tonbridge, Kent, TN11 9QX (Google Maps)
Kostes:  ‘n Vrywillige donasie (met ‘n riglyn van £30 per kind)
Navrae: Rudolf Coetzee: rudolf@coetzee.eu; 07810373045;  Ziona O’Kennedy: ziona@sagemeente.com; 07793205938

Bespreek jou plek hier
Alle donasies moet asb in die kerk se rekening betaal word.

Die bank besonderhede: 
HSBC
Account name: SA Congregation
Sort code: 40-22-05
Rekening nommer: 91374265

Stuur asb 'n epos aan die kerk se tesourier, Marlene, by bank@sagemeente.com en spesifiseer:

  • die bedrag
  • die rede vir inbetaling (Tienerkamp19)