Kontak ¦ Contact 


Kontak die wyk wat vir jou van toepassing is.
Please contact the ward that is applicable to you.
 

Suidwyk ¦ South Ward:

suidwyk@sagemeente.com
 

Noordwyk ¦ North Ward:

noordwyk@sagemeente.com
 

Londenwyk ¦ London Ward:

londen@sagemeente.com
 

Algemene navrae ¦ General enquiries:

info@sagemeente.com
 


Geregistreerde adres ¦ Registered address

34 Pinewood Gardens, Southborough, TN4 0NN

Tel:  +44 (0)1892 52 6888

Email:  info@sagemeente.com